Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 04.04.2022 în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Ardusat

Primăria Comunei Ardusat
Comisia de concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
la examenul organizat în data de 04.04.2022 în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Ardusat

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare și prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,comisia de concurs comunică următorul rezultat la etapa de selecţie a dosarelor de înscriere, în conformitate cu prevederile art. 67¹ din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:

Nr. crt. Numar de inregistrare al dosarului candidatului  Rezultatul selecției dosarelor  Observatii 
Compartiment agricol
1. 837/16.03.2022 Admis

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor vor susţine proba scrisă în data de 04.04.2022,ora 10 la sediul Primăriei Comunei Ardusat.

Afişat astăzi 28.03.2022ora 13:00 la sediul Primăriei Comunei Ardusat.

Secretar comisie,
Marchiș Marioara

Ultima actualizare: 14:12 | 25.04.2024

Sari la conținut