Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Rezultatul probei scrise
la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art 60, art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 Nr. crt. Nr. înregistrare al dosarului candidatului  Punctajul probei scrise  Rezultatul probei scrise 
1. 1848 / 06.07.2022 / Consilier, clasa I, grad profesional debutant/  Compartiment financiar contabil 31 Respins
 2. 1865 / 07.07.2022 / Consilier, clasa I, grad profesional debutant / Compartiment financiar contabil 51 Admis pentru proba de interviu
 3. 1873 /0 8.07.2022  / Consilier, clasa I, grad profesional debutant / Compartiment financiar contabil 57 Admis pentru proba de interviu

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 25.07.2022 ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Ardusat.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi 21.07.2022ora 13:30 la sediul Primăriei comunei Ardusat.

Secretar,
Marchiș Marioara

Ultima actualizare: 14:12 | 25.04.2024

Sari la conținut