Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Rezultatul probei scrise a examenului organizat în data de 04.04.2022, în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Ardusat

Rezultatul probei scrise
a examenului organizat în data de 04.04.2022, în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Ardusat

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art 60, art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.   Nr. înregistrare al dosarului candidatului  Punctajul probei scrise  Rezultatul probei scrise 
1. 837/16.03.2022 87,00 admis

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 07.04.2022ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Ardusat.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi 04.04.2022ora 13,00 la sediul Primăriei comunei Ardusati.

Secretar,
Marchis Marioara

Ultima actualizare: 12:11 | 15.07.2024

Sari la conținut