Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Rezultatul probei interviului la la examenul organizat în data de 04.04.2022 în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Ardusat

Rezultatul probei interviului
la la examenul organizat în data de 04.04.2022 în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Ardusat

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din Ordonanțade Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

Nr. crt. Nr. Formular de înscriere / Funcţia publică / Structura Punctajul probei interviului Rezultatul probei interviului
1. 837/16.03.2022
Functia in care promoveaza
Consilier, clasa I, grad profesional principal / Compartiment agricol
96 admis

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare.

Afişat astăzi,04.04.2022ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Ardusat.

Secretar comisie concurs
Marchis Marioara

Ultima actualizare: 11:27 | 30.05.2024

Sari la conținut