Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Rezultatul probei interviului
la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din Ordonanțade Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

Nr. crt.  Nr. Formular de înscriere / Funcţia publică / Structura  Punctajul probei interviului  Rezultatul probei interviului 
1. 1873 / Consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment financiar-contabil 70,67 ADMIS
2. 1865 / Consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment financiar-contabil 87,33 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare.

Afişat astăzi, 25.07.2022ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Ardusat.

Secretar comisie concurs
Marchiș Marioara

Ultima actualizare: 14:12 | 25.04.2024

Sari la conținut