Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Rezultatul final la examenul organizat în data de 04.04.2022 în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Ardusat

Rezultatul final
la examenul organizat în data de 04.04.2022 în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Ardusat

Conform art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 618 alin. (15) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul final al concursului:

Nr. crt.   Număr înregistrare dosar  Punctaj probă scrisă  Punctaj interviu  Punctaj final  Rezultatul probei 
1. 837/16.03.2022
Compartiment agricol
87,00 96,00 183,00 Admis

Afişat azi 06.04.2022ora 10:00 la sediul și pe site-ul Primăriei comunei Ardusat.

Secretar comisie concurs,
Marchiș Marioara

Ultima actualizare: 11:27 | 30.05.2024

Sari la conținut