Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Rezultatul Final la Concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Rezultatul Final
la Concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Conform art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 618 alin. (15) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul final al concursului:

Nr. crt.  Număr înregistrare dosar  Punctaj probă scrisă  Punctaj interviu  Punctaj final  Rezultatul probei 
1. 1865 / 07.07.2022 / Consilier, clasa I, grad profesional debutant / Compartiment financiar contabil 51 87,33 138,33 ADMIS
2. 1873 / 08.07.2022 / Consilier, clasa I, grad profesional debutant / Compartiment financiar contabil 57 70,67 127.67 RESPINS

Afişat azi 26.07.2022ora 16 la sediul și pe site-ul Primăriei comunei Ardusat.

Secretar comisie concurs,
Marchiș Marioara

Ultima actualizare: 12:11 | 15.07.2024

Sari la conținut