Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Rezultatul FINAL la Concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului asistența socială

Conform art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 618 alin. (15) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul final al concursului:
Nr. crt.  Număr înregistrare dosar  Punctaj probă scrisă
Punctaj interviu Punctaj final
Rezultatul probei 
1. 2691 / 02.10.2023 / Consilier, clasa I, grad profesional debutant / Compartiment Asistenta sociala 51.57 98,00 149.57 ADMIS
2. 2686 / 29.09.2023 / Consilier, clasa I, grad profesional debutant / Compartiment Asistenta sociala 51.40 95,50 146.90 RESPINS

Afişat azi 20.10.2023 ora 10:00 la sediul și pe site-ul Primăriei comunei Ardusat.

Secretar comisie concurs,
Marchiș Marioara

Ultima actualizare: 14:12 | 25.04.2024

Sari la conținut