Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț Concurs de recrutare organizat de Primăria Comunei Ardusat, Județul Maramureș pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante

Primăria Comunei Ardusat organizează în data de 18.07.2022ora 10:00, proba scrisă, concurs de recrutare pentru ocuparea,pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de muncă,a unei funcții publice de execuție vacante:

Consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul financiar contabil din cadrul Aparatului de specialitate a primarului comunei Ardusat.

CONDIȚII PARTICIPARE LA CONCURS:

  • Condițiile generale: sunt cele prevăzute de lege, conform prevederilor art.465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
  • Condiții specifice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință – Științe economice/Științe juridice/Științe administrative , vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 1 an.

CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu.

  • Proba scrisă va avea loc în data de 18.07.2022ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Ardusat, strada Principală, nr. 30.
  • Interviul se va susține în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, data și ora vor fi comunicate ulterior, la afișarea rezultatelor probei scrise.
  • Dosarele se depun la sediul Primăriei Comunei Ardusat, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv 17.06.2022 – 06.07.2022 inclusiv.
  • Data publicării anunțului 17.06.2022 pe pagina de internet a UAT Comuna Ardusat: www.comuna-ardusat.ro și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Mărieș Oana Augusta Teodora, secretar general al comunei Ardusat, telefon 0262- 265241, e-mail primaria@comuna-ardusat.ro

Primarul Comunei Ardusat
Ciprian-Vasile Rus

Documente

Ultima actualizare: 11:27 | 30.05.2024

Sari la conținut