Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNŢ: Concurs de recrutare organizat de Primăria Comunei Ardusat, Județul Maramureș pentru ocupare funcții publice de execuție vacante

Primăria Comunei Ardusat organizează în data de 16.10.2023ora 10:00, proba scrisă, concurs de recrutare pentru ocuparea,pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de muncă, a unor funcții publice de execuție vacante:

  • 1 post Consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul urbanism cadastru din cadrul Aparatului de specialitate a primarului
  • 1 post Consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul asistentă socială din cadrul Aparatului de specialitate a primarului
CONDIȚII PARTICIPARE LA CONCURS:

Condițiile generale: sunt cele prevăzute de lege, conform prevederilor art.465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata timp de muncă: 8h/zi/40 ore/săptămână

Condiții specifice:

  • Consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul urbanism cadastru: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Inginerie civilă,Arhitectură și urbanism, minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
  • Consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul asistentă socială studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Științe sociale, Științe administrative,Științe juridice Psihologie și științe comportamentale, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice nu este necesară.

CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu.

  • Proba scrisă va avea loc în data de 16.10.2023ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Ardusat, strada Principală, nr. 30.
  • Interviul se va susține în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, data și ora vor fi comunicate ulterior, la afișarea rezultatelor probei scrise

Dosarele se depun la sediul Primăriei Comunei Ardusat, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv 12.09.2023 – 02.10.2023 inclusiv.

Perioada selecție dosare concurs în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

Perioada de depunere contestații la selecție dosare în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor

Perioada de soluționare a contestații la selecție dosare în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

Data publicării anunțului 12.09.2023 pe pagina de internet a UAT Comuna Ardusat: www.comuna-ardusat.ro și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Marchiș Marioara, Consilier achizitii, telefon 0262- 265241, e-mail primaria@comuna-ardusat.ro.

Primarul Comunei Ardusat
Ciprian-Vasile Rus

Documente

Ultima actualizare: 14:12 | 25.04.2024

Sari la conținut